Generalforsamling.png

Generalforsamling 2020 (1)

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Brønderslev Lystfiskeriforening mandag d. 11. oktober 2021, kl. 19.00 på Brønderslev Bibliotek, P.N. Jensens Plads 5.

Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formanden i hænde senest d. 01-10-2010.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. (Se beretningerne på hjemmesiden).
  3. Regnskab og status.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Samuel Sonne, Bent Andersen og Gert Kristensen afgår efter tur. Gert modtager ikke genvalg).
  6. Valg af  kasserer. (Lars Jakobsen modtager genvalg)
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Valg af 1 revisorsuppleant.
  10. E.v.t.

 

Vel mødt på generalforsamlingen.

P.b.v.

Steen Rubæk.