Udklip Generalf

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 13 februar

Den 13. februar kl 19:00 afholdes generalforsamling i BLFs klulokaler, Spejlborgvej 5.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. (Se beretningerne på
hjemmesiden).
3. Regnskab og status.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Samuel Sonne, Bent Andersen og Rene
Jeppesen afgår efter tur. Bent Andersen modtager ikke genvalg).
6. Valg af kasserer. (Lars Jakobsen modtager genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10.E.v.t.