Smoltudsætning

Smoltudsætning

Udsætning af smolt i Ryå 6. april 2021

Tirsdag d. 6. april blev der sat 22500 smolt (udtræksklare 1-års havørreder) ud i Ryå. De blev fordelt op igennem åen fra Thisted Landevej til Manna by. Det er den strækning, som udsætningsplanen for Ryå giver tilladelse til at benytte til smoltudsætningerne.  Vi kan bruge den ca. 25 km lange strækning til vores mundingsudsætninger, idet Ryå jo som bekendt kan have tilbageløb af saltvand næsten op til Manna, hvis vandstanden i Limfjorden er høj. De små smolt kan have svært ved at klare høje saltkoncentrationer, når vandet er koldt. Derfor er det godt at kunne trække udsætningerne op i åen afhængig af den aktuelle vandstand.                          
Nedre Ryå sammenslutningen betalte 5500 stk. som kom oveni de 17000 stk, der blev givet tilskud til fra Fiskeplejen. Fiskene var alle afkom af de moderfisk, som blev indfanget ved el-fiskeriet i november og december 2019, hvorefter de blev opfostret til smolt på Ravnstrup Mølleopdræt.

Blf udsatte for Fiskeplejen tillige smolt med Ryå oprindelse i Lindholm å, Stae Bæk, Gåser å og Øster å ved Ålborg. De skal gerne styrke havørredbestanden i disse vandløb og i Limfjorden.

Udsætningerne blev overvåget af Fiskerikontrollen, som også benytter udsætningerne i deres oplæring af nye fiskerikontroller.

Vi håber, at de udsatte fisk de næste 2- 5 år kan være med til at vedligeholde og forbedre havørredopgangen i Ryå- vandsystemet.

 

På vandplejeudvalgets vegne.

Jens Andersen.