Gydning 2021-22

Optællinger markeret med "-", betyder at disse gydepladser ikke er besigtiget dette år.

Tryk på linket for hver enkelt gydebanke for adgang til yderligere data. Under skemaet er der yderligere kortmateriale. Komplet gydestatistik fra 2005 og frem.

Sted

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

"Klavsholm å: Hjallerup* 26 13 20 22 11
Klavsholm å: Nedstrøms Hellumvej* 17  15 13 21 10
Klavsholm å: Glinvadvej* 24 39  48 39 21
Skovsgårds bæk: Krogen 74 32  60 85 26
Skovsgårds bæk: Mærkmosevej 7 19 25 10
Hallund å, nedstrøms Hallund 0 1 3 0 0
Bæk ved kipsdal 23 15  13 6 3
Hellum bæk: Vibekevej* 4 3 3 3
Hellum bæk: Søen* 11 19 19 18
Hellum bæk: Gennem haven* 16 18 11 9
Hellum bæk: Nedstrøms Hellumvej 45 44  33 32 18
Hellum bæk: Nedstrøms kirken 10 18  20 30 21
Hellum bæk: Ledet* 27 17  23 25 15
Grevervads bæk: Holmgård 23 15  12 17 15
Grevervads bæk: Hellumvej 0 0 - -
Grevervads bæk: Engsigvej* 3 3 3 3
Hallund å: Kjølskegård 16 17  29 16 16
Hallund å: Opstrøms Hallund* 10 9 8 9
Ryå: Tveden nedstrøms broen* 24 41  41 35 42
Torup bæk 1 2 0 1
Landvad bæk: Thorsholmvej 0 - - -
Lundens bæk: Hulknøsvej 1 2 3 0
Stubdrup bæk: Bækkens Kro* 3 3 - 0
Stade bæk: Nedstrøms Sterupvej 3 3 4 3 1
Stade bæk: Nedstrøms Flyvbjergvej* 57 42  49 55 19
Stade bæk: Risholmvej* 19 10  7 12 9
Stade bæk: Sillebakkevej* 15 16  12 15 7
Stade bæk: motorvej-bæk* 42 43  25 47 26
Nørreå: Opstrøms Hjørringvej* - - Grave -
Nørreå: Søndermølle* 30 33  33 34 30
Løgte bæk* 3 2 3 2
Stade bæk: Opstrøms Flyvbjergvej** - 5 - -
Lundens Bæk: omkring Mølholmvej** 2 - 0 -
Stubdrup bæk 2 nye løb 2017 2 4 15 11 3
Mejerigrøften** 5 2 2 0 0
Klokkerholm møllebæk: Ved søen** 
(Naturlig gydebanke)
1  1 1 0 0
Klokkeholm møllebæk: Nedstrøms banedæmning** - - - -
Klokkerholm møllebæk: Udløb i Ryå** 2 2 2 0
Klausholm bæk: Nedstrøms Hellumvej** 23 6 7 3
Bjørnebæk: nedstrøms Bækkevej** 12 1 9 5
Klæstrup bæk: Opstrøms Risholmvej** 20 - 2 2
Røgelhede bæk** - - - -
Mellerup bæk** - - 2 0
Ialt 587 479  559 601 351
Gydefordeling (naturlige gydebanker) 212 156  169 201 69

 

Som det fremgår af skemaet, er der store udsving i de forskellige vandløbs gydefrekvens over de sidste 5 år. I 2020-21 har der været fremgang for nogle delstrækninger af småbækkene, hvilket har bevirket, at 2020-21 har været den bedste gydesæson, vi har oplevet.

Der er imidlertid bække, hvor gydningen er blevet reduceret eller helt er udeblevet. Det gælder dele af Nørre å opstrøms Hjørringvej til Frederikshavnsvej. Det skyldes, at bækken blev gravet op, så gydegruset forsvandt. Tilbagegangene i flere småbække skyldes, at gydebankerne er blevet dækket af sand fra den idelige sandvandring.

 

             Der har i 2021-22 været betydelig færre gydninger end de foregående 4 år, som i øvrigt var rekord år.
Det er svært at forklare den langt mindre gydning, men hovedårsagen har nok været en meget mindre opgang af gydefisk. Det passer med medlemmernes oplysninger om, at der har været langt færre fisk i 2021.
Det har dog også været sværere at optælle gydningerne i 2121-22, idet kommunen ikke har klippet grøde i en række småvandløb. Årsagen hertil er usikker. Der kan godt være gydebanker under puder af vandranunkel, som ikke kan ses, når vi tæller gydningerne op. Der er også problemer med, at meget grus er forsvundet på en del banker. Her trænger der til en genfyldning med grus. Desuden er mange banker blevet dækket med sand. Her må der en renovering med bl.a. spuling til, for at genskabe gydemulighederne for ørrederne.

2015-16 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Skovsgård bæk 3. dec 6 5. jan 43 - -
Hellum bæk, Vibevej 23. nov 1 3. dec 2 19. jan 4
Hellum bæk, ved søen 23. nov 11 23. dec 11 19. jan 19
Hallund å 26. nov 6 6. jan 16 - -2016-17 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Klavsholm å v Hjallerup 1. dec 12 5. jan 26    
Klavsholm å v Glinvadvej 1. dec 15 5. jan 38    
Nørre å v Søndermølle 2. dec 5 15. jan 31    2017-18 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Hellum bæk, ved søen 30. nov 7 9. jan 9 19. jan 11
Hellum bæk ved haven 9. nov 7 19. jan 16    
Klavsholm å v Hjallerup 3. dec 13 9. dec 26    
Stadebæk v Riisholmvej 5. dec 14 14. dec 19    2018-19 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Klavsholm å v Hjallerup 1. dec 11 11. jan 13    
Klavsholm å nedstrøms Hellumvej 1. dec 7 11. jan 15    
Klavsholm å v Glinvadvej 18. nov 5 1. dec 15 11. jan 39
Hellum bæk, ved søen 18. nov 2 1. dec 9    
Grevervadsbæk v Holmgård 3. dec 6 6. jan 15    
Hallund å opstr Hallund 1. dec 3 13. dec 6    
Stubdrup bæk v Mølholmvej 1. dec 1 15. dec 3 6. jan 4
Skovsgårds bæk 11. dec 8 17. jan 40    2019-20 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Klavsholm å v Hjallerup 7. dec 12 12. jan 20    
Hellum bæk, ved søen 1. dec 9 7. dec 12 3. jan 19
Stubdrup bæk v Mølholmvej 11. dec 5 5. jan 15    2020-21 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Klavsholm å v Hjallerup 5. dec 9 26. jan 22    
Klavsholm å nedstrøms Hellumvej 1. dec 13 27. jan 21    
Skovsgårds bæk 23. dec 14 31. jan 25    
Hellum bæk, ved søen 11. dec 7 23. dec 11 30. jan 18
Stadebæk v Riisholmvej 5. dec 2 21. dec 12    
Stubdrup bæk v Mølholmvej 5. dec 4 15. jan 11    
Bjørnebæk 11. dec 1 27. jan 9    
Hallund å v Kjølskegård 19. dec 16 2. feb 29    
Hellum bæk v Ledeet 11. dec 16 2. feb 25    2021-22 Dato Optalt gydning Dato Optalte gydninger Dato Optalte gydninger
Hellum bæk v søen 7. dec 7 12. dec 8 12. jan 18
Skovsgårds bæk opstr 18. dec 3 12. dec 10    
Klausholm å, Glinvadvej 20. dec 13 15, jan 21    
Klausholm å, klokkerholmvej 20. dec 4 15. jan 10    

 

Som det ses af skemaet ovenfor, viser det, at gydesæsonen også i 2021- 22 er en del længere, end vi før har troet. Derfor er nogle strækninger blevet optalt flere gange hen over gydesæsonen, og der er en klar tendens til, at en del fisk gyder helt hen til udgangen af januar. Det betyder, at vi formodentlig tidligere har overset en del gydning, da vi for det meste stoppede optællingen til nytår.

I fremtiden bliver man nok nødt til at tælle op både i december og i januar.

Undertegnede og Tom Thomsen har i mange år gået bækkene igennem og optalt gydningerne. Hvis vi konsekvent skal gå til alle vandløbene 2 gange hvert år, må vi, p.g.a vores alder, nu have flere til at hjælpe med optællingerne, ellers må det forventes, at der ikke bliver talt op i samme omfang som tidligere, og derved mister BLF overblikket over gydefrekvensen i vores småvandløb.   Hvis nogle medlemmer derfor får lyst til at være med til at tælle gydebanker til næste år, kan man henvende sig til: Jens Andersen, tlf. 30401407, mail: jvsa1949@gmail.com.

 

Jens Andersen.