Så har Jan Ulrik igen overtaget 2 nye gårde nemlig Grishøjgårdsvej nr. 181 og 201. Det betyder, at vi nu heller ikke længere må fiske på sydsiden af Ryå på begge sider af Vildmosevejen. Det indebærer, at vi ikke må passerer de første marker på begge sider af Vildmosevejen, Vi er i gang med at finde alternative adgangsveje til fiskevandet i tilknytning til Jan Ulriks aflyste strækninger.

På foreningens hjemmeside under rubrikken: Fiskevand er de nye aflysninger indtegnet.

Det er selvfølgeligt ærgerligt, at Jan Ulriks aflysninger af fiskevand bunder i nogle misforståelser fra hans side, hvor han mener, at BLF for 5 år siden har anmeldt hans oprensning foran drænrørene ved Ryå til kommunen, hvilket vi ikke har.

Jens Andersen.

Næste senior arrangementer

tirsdag 23. januar 2018
Klubaften
tirsdag 30. januar 2018
Klubaften
mandag 5. februar 2018
Generalforsamling
tirsdag 6. februar 2018
Klubaften
tirsdag 13. februar 2018
Klubaften

Næste pensionist arrangementer

mandag 5. februar 2018
Generalforsamling

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.