Brønderslev og Jammerbugt kommuner har netop vedtaget et udkast til nyt tillægsregulativ for Rye å.
Forslaget kan ses på: http://www.bronderslev.dk/Service/Nyheder.aspx

Det nye i forslaget er, at der fremover skal skæres grøde 3 gange med terminerne: 15. juli, 15. august og inden d. 1. oktober. Grødeskæringen må tidligst igangsættes 2 uger før disse terminer. Hvis delstrækninger får problemer med for meget grøde eller at grøden forringer miljøkvaliteten i vandløbet, kan der iværksættes en 4. grødeskæring. Grøden skal samles op fra faste grødeopsamlingspladser og efter forhandling med Vej og Park, bliver grødeoptagspladsen ved udløbet af Nørre åen genetableret.
I oktober/november bliver tagrør og stivstænglet vegetation på bredderne slået, idet de kan medvirke til at forhøje vandstanden i åen om vinteren.
De tre skæringer bliver det samme antal, som det har været praksis de senere år. Der har også været foretaget d. 4. skæring på nogle strækninger, hvis det har været nødvendigt. Derfor giver det nye tillægsregulativ ikke anledning til store ændringer for grødeskæringsintervallerne i forhold til tidligere
Grøden skal imidlertid igen slås i slyngede strømrender med varieret bredde og efter Ålborg modellen, hvor strømrenden i hele åen skæres på meget kort tid, og man skærer strømrenden i bund, så der bliver der et så stort sug i vandløbet, at meget sand fjernes.

Konsekvenserne af det nye tillægsregulativ bliver forhåbentlig, at det kan hjælpe landmændene, så der ikke kommer så mange oversvømmelser som tidligere, samtidig med, at den grøde, som trods alt får lov til at stå tilbage, kan fungere som skjul for fisk og smådyr, samtidig med at der kan bevares en artsrigdom af vandplanter i åen.

Jens Andersen

Næste senior arrangementer

tirsdag 23. januar 2018
Klubaften
tirsdag 30. januar 2018
Klubaften
mandag 5. februar 2018
Generalforsamling
tirsdag 6. februar 2018
Klubaften
tirsdag 13. februar 2018
Klubaften

Næste pensionist arrangementer

mandag 5. februar 2018
Generalforsamling

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.