Brønderslev Kommune har nu fået tilsagn om, at 10 større vandplansprojekter, som BLF har foreslået, er af staten blevet godkendt i flere småbække, og Brønderslev Kommune har netop fået tilsagn om, at pengene er bevilliget til projekterne. Det er så bare med at komme i gang med det fysiske arbejde.

Projekterne går ud på, at rørlægninger, styrt og alt for stejle stryg fjernes, og der udlægges gydegrus og skjulesten ud i bækkene på en samlet strækning af ca. 2400 m. BLF bliver ikke involveret i selve arbejdet, idet forbedringerne som et led i vandplan 1 og 2 er betalt af staten.

Disse vandløbsforbedringer vil komme til at betyde virkelig meget for ørrederne, idet der i de udvalgte bække i.flg. den nye udsætningsplan fra 2015 kun fandtes enkelte ørreder på disse strækninger som følge af spærringer og mangel på gydegrus. Det kommer disse tiltag til at råde bod på.

Der bliver foretaget følgende forbedringer:

1. Bjørnebæk:
• Fjernelse af rørbro opstrøms Bækvej. Udlægning af gydegrus og skjulesten på 40 m.
• Fjernelse af styrt og udlægning af gydegrus og skjulesten på 350 m.

2. Stubdrup Bæk og Svennum bæk:
• Rørlægninger i begge bække fjernes, og der lægges gydegrus og skjulesten ud på en strækning af 407 m i Stubdrup Bæk og på 78 m i Svennum Bæk.

3. Stubdrup Bæk:
• Fjernelse af rørlægning opstrøms Mølholm Bro. Derpå udlægning af gydegrus og skjulesten på 32 m.

4. Mellerupgrøften:
• Fjernelse af 3 rørlægninger opstrøms Risholmvej. Udlægning af grus og skjulesten på 120 m.

5. Røgelhede bæk:
• Udskiftning til passabel rørbro. Udlægning af gydegrus og skjulesten på 56 m

6. Mejerigrøft:
• Fjernelse af rørlægning nedstrøms Vester Hjelmstedvej. Udlægning af gydegrus og skjulesten på 82 m.

7. Stade Bæk:
• Fjernelse af rørlægninger opstrøms Flyvbjergvej. Udlægning af gydegrus og skjulesten på 106 m.

8. Klavsholm Bæk m. tilløb:
• Fjernelse af flere rørlægninger op- og nedstrøms Hellumvej. Udlægning af gydegrus og skjulesten.

9. Klokkerholm Møllebæk:
• Adskillige styrt ved den gamle jernbanedæmning fjernes. Der udlægges gydegrus og skjulesten på 550 m.

10. Hallund Å:
• Sænkning af ”pukkelstryg” opstrøms Ørumvej. Udlægning af gydegrus og skjulesten på en strækning af 600 m.

Når disse tiltag er sat i værk, vil gydepotentialet i disse småbække blive mærkbart forøget, idet spærringer bliver fjernet og fiskene således vil kunne nå op til ovenfor liggende naturlige gydebanker. Desuden bliver der meget gydning på det udlagte gydegrus.
Dette er en god dag for ørrederne i Ryå.

Jens Andersen.

vandplan

Næste pensionist arrangementer

mandag 5. februar 2018
Generalforsamling

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.