Der er i 2015 i Ryå- systemet optalt 488 gydegruber. Det er 130 mere, end der nogensinde er optalt. Langt de fleste var lagt på de gydebanker, som vi selv gennem tiderne har lagt ud.

gydning 2015 skema

Skemaet viser de optalte gydninger i 2015.

gydning 2015 billede

Kortet viser, hvordan gydningen fordeler sig på kunstige og naturlige gydebanker. De kunstige gydebanker er således markeret med rødt: 5*. De naturlige gydebanker er markeret sådan med grønt: 5.

Skemaet og kortet viser optællingen af gydninger på både kunstige og de naturlige gydebanker gennem de sidste ti år. Vi har talt gydninger op siden 1985, men det er de sidste 10 år, hvor optællingen har været mere systematisk.
Som det ses, foregår ca. 2/3 af gydningen på kunstige banker, som BLF har lagt ud. Det ses også, at der er blevet flere og flere gydninger i Ryå end nogensinde før. De 488 gydninger i 2015-16 svarer til, at der er blevet gydt 122 l rogn. Ved vores el-fiskeri indvinder vi 12-15 l rogn til at dække vores udsætningsbehov. Med normal rognstørrelse svarer de gydte 122 l rogn til 854.000 stk. yngel. Selvom det er usikkert, hvor stor overlevelsen af de naturlige fisk er, så betyder de mere og mere for vores forbedrede havørredbestand.
Det ses også af skemaet, at gydepladser kan blive ineffektive i en periode, medens høj vandstand kan spule dem rene for sand, hvorfor de igen kan tages i brug. Et godt eksempel er Kjølskegård-stykket.
Det er vigtigt for ørredbestanden, at vi både lægger nyt grus ud, men også, at vi holder gruset ved lige. Det ses i Kibsdals bæk, Skovsgårds bæk og Klavsholms å nedstrøms Hellumvej. Denne form for vandplejearbejde, hvor vi har forbedret ørredernes gydemuligheder, skal fastholdes og gerne intensiveres i fremtiden.

For at øge bækørredbestanden har vi lagt bækørredmoderfisk ind på dambruget siden 2002, men har haft problemer med at få dem til at blive modne, hvorfor de er blevet genudsat sammen med havørrederne i november og begyndelsen af december. I år blev de imidlertid holdt i dambruget til sent i december. Det betød, at der i år blev indvundet 1 l bækørredrogn, og kun 2 moderfisk blev ikke modne. Vi skal nok i fremtiden være mere opmærksomme på bækørredernes sene modning samt skaffe flere bækørredmoderfisk.
Der nu er ved at være så god en bækørredbestand i Ryå, at en større gruppe af vores medlemmer er begyndt at bedriver tørfluefiskeri efter bækørrederne. Tørfluefiskeriet spreder jo fisketrykket bedre end havørredfiskeriet over hele sæsonen og over hele åen, så alene af den grund er det er en god idé at få genindført bækørrederne i vores vandløb.

Jens Andersen.

Brønderslev Lystfiskeriforening.

Næste pensionist arrangementer

mandag 5. februar 2018
Generalforsamling

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.