Generalforsamling.png

Generalforsamling 2019

Indbydelse til generalforsamling

Hermed indbydes til den årlige generalforsamling i Brønderslev Lystfiskeriforening mandag d. 3-2-2020 kl. 19.00 i klublokalet på Spejlborgvej 5 i Brønderslev.

Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formanden i hænde senest d. 26-1-2020.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. 
  Formandens beretning
  Vandplejeudvalg
  Materialeudvalg
  Tur & arrangement
  Lodsejere
  Hjemmeside
  Juniorer
  Budget 2020
 3. Regnskab og status.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand. (Jens Andersen modtager ikke genvalg).
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Peter Kristensen og Martin Rubæk modtager ikke genvalg).
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. v.t.

 

Vel mødt på generalforsamlingen.

 

P.b.v.

 

Jens Andersen.