Bestyrelsen

Steen_88cm_9.1_kg_version2.PNG

Steen Rubæk

Vråvej 905
9760  Vrå

Formand

dummy_profpic.jpg

Lars Jakobsen

Lærkevej 9
9440  Åbybro

Kasser

phone 26287507

email Skriv e-mail

dummy_profpic.jpg

Peter Kristensen

Fini Henriques Kvarter 18
9700  Brønderslev

Juniorudvalg

phone 29112842

email Skriv e-mail

dummy_profpic.jpg

Samuel Sonne

Vråvej 64
9480  Løkken

Sekretær

dummy_profpic.jpg

Max Posselt

Materialeudvalg

phone 20773224

email Skriv e-mail

dummy_profpic.jpg

Carsten Pedersen

Tur og arrangement

phone 22350542

email Skriv e-mail

dummy_profpic.jpg

Rene Dahl Jeppesen

Buurholtvej 53
9700  Brønderslev

phone 72691597

email Skriv e-mail

Bestyrelsen i Brønderselv Lystfiskeriforening består af 7 medlemmer, som på generalforsamlingen er valgt for en periode på 2 år. Formanden og kasseren vælges også på skift for 2 år.

Bestyrelsens arbejde skal opfylde foreningens formål og generalforsamlingens beslutninger, og det er meget alsidigt, hvad man skal beskæftige sig med.

For at få mest arbejde fra hånden har bestyrelsen nedsat en række udvalg, hvor hvert bestyrelsesmedlem er formand for mindst ét udvalg. Udvalgsformanden supplerer sit udvalg med det antal medlemmer, der er brug for.

Bestyrelsen har udarbejdet et kommissorium og et budget, som udvalgene skal efterleve. Når udvalgene holder sig indenfor kommissoriet og budgettet, har de stor handlefrihed. Dog kan bestyrelsen ekstraordinært gribe ind i udvalgenes arbejde, hvis det bliver nødvendigt.
Med udvalgenes indsats bliver bestyrelsen ikke en flaskehals, og flere medlemmer bliver engageret i foreningslivet.

Ønsker du du at give et nap med i foreningens arbejde eller få en sag behandlet i bestyrelsen, kan du henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne opført på listen ovenfor.