Særlige bestemmelser

Nye: Særlige bestemmelser for Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand.

I Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand er der i Ryå, Nørreå og Kraghede søen indført nye: Særlige bestemmelser, som lystfiskerne skal overholde for at bevare forholdene så gode som mulige for foreningens medlemmer. Det er især på fredningstider og mindstemål, der er sket ændringer.
De nye særlige bestemmelser træder i kraft til 1. marts 2015.

1. Mindstemål i BLF´s fiskevand:

  • Havørreder: 40 cm.
  • Bækørreder: 35 cm.
  • Laks: 40 cm.
  • Gedder i Kraghede søen: Der må hjembringes 1 gedde mellem 65 og 80 cm pr. dag.
  • Gedder i åen: 60 cm.
  • Gulål: 45 cm.

2. Fredningstider i BLF´s fiskevand: Laks og ørreder: 16. november- 1. marts. Nedfaldsfisk er totalfredet.
Kraghede søen: 15. marts – 1. søndag i maj. (Dagkort til åen gælder ikke til Kraghede søen i denne periode).
Ørrederne er pga. gydning fredet i Nørre åen på strækningen: Saltumvej til Sdr. Mølle i perioden 1. oktober- 1. marts. Der må dog el-fiskes efter moderfisk.
Både fredningstider og mindstemål er udvidet i forhold til ferskvandsfiskerilovens bestemmelser.

3. Øvrige bestemmelser:
Ved medefiskeri (ormefiskeri) efter ørreder må der ikke anvendes mindre krogstørrelser end 2/0. (Bestyrelsen henstiller til, at man genudsætter fangne bækørreder).
I foreningen fiskevand må der højst hjembringes 3 ørreder pr. mand pr. fiskedag.
Ved fiskeri i Kraghede søen må der højst hjembringes 1 gedder pr. fiskedag (Dog henstiller bestyrelsen, at man genudsætter gedderne i søen).
Der må kun fiskes med én stang ved åen. I Kraghede søen er det dog tilladt at fiske med én stang og én stang til fangst af agnfisk.
Ved medefiskeri efter fredfisk (Rudskaller, skaller, suder, karpe og lignende) gælder følgende: Max to stænger per dagkort/fisker. Max 300g forfodring/stang/dag.
I Kraghede søen må man på eget ansvar fiske med flydering. Dog har landfiskere fortrinsret, og flyderingsfiskerne skal udvise hensyn til landfiskerne.
Hunde må ikke medtages ved foreningens fiskevand. Ved Kraghede søen skal hunde holdes i snor.

4. Færdsel ved fiskevandet:
Når du færdes ved BLF´s fiskevand, så husk, at du går på en anden mands ejendom. Du skal derfor respektere skiltning og anden anvisning. Du må ikke beskadige hegn og afgrøder, og du skal holde dig til stien langs åen. Du må ikke efterlade affald (f.eks. snøre, kroge papir, flasker m.m.), og du skal efterlade fiskevandet, som du gerne vil se det igen, således at vi stadig kan have et pænt fiskevand og et godt forhold til lodsejerne.
Du skal følge parkeringsanvisningerne, og din parkering må ikke være til gene.
Fisketegn og medlemskort skal fremvises på forlangende.

Bestyrelsen.