als odde.jpg

Fangst rapportering

Bestandsstatestik

Da foreningen ikke længere el-fisker i Ryå, har vi mistet et vigtigt redskab til at overvåge fiskebestanden i Ryå.

Den eneste måde vi kan få en form for billede af bestanden i Ryå, og dermed en indikering af om arbejdet med gydebanker bærer frugt, er hvis alle medlemmer indrapporterer deres fangster.

Ved at klikke på banneret på forsiden der hedder "fangstrapportering" kommer man til et spørgeskema hvor man lynhurtigt kan registrere sin fangst.

Efterhånden som indrapportering kommer ind, vil hjemmesiden blive opdateret så vi alle kan følge med i fangsterne.

En QR-kode der leder til indrapportering vil blive placeret forskellige steder langs vores fiskevand.