Gydebanke Nørreå.png

Nyt fra Ryås gydebanker

Nyt fra Gydebanker
Ryå med tilløb.
Deltagerne mødtes i klublokalet i Brønderslev til morgenkaffe og rundstykker.
Der var en dejlig diskussion om, hvor og hvordan vi ville registrere de gydebanker, som vi skulle besøge.
Der blev aftalt, at mængden af grus blev registeret på en skala fra 10 til 1; 10 svarende til en gydebanke på mindst 10 meter i udstrækning. Sand i gydebanken registreres på samme måde. 10 er en gydebanke fri for sand og 1 betyder, at den er helt tilsandet.
Strækninger i Ryå ved Hjallerup fra Hovedgade og ned til broen ved Li Kraghedevej. Der blev fundet gydebanker hvor vi forventet det og med 30-40 gydninger. Der kunne være flere gydninger, hvis gydebankerne var i bedre stand. De blev vurderet til i snit 1 til 3 i størrelse og mellem 8 og 1 i tilsanding. Der er er altså behov for en forbedringsindsats.
Strækning i Hellum bæk fra Møllesøen og op til Vibekevej: Her var tilstanden som i hovedløbet med ca. 10 gydninger.
Skovskovgårds Bæk ned og opstrøms Mærkmosevej. Strækning er hårdt ramt ft sand, dog var der 3-4 gydninger på strækningen. Den kan blive rigtig fin efter en gang spuling og udlægning af supplerende gydegrus.
Dagen blev afsluttet med en bid brød i klubhuset.
Det er vigtig,t at dette arbejde bliver udført, da der pt. Ikke bliver produceret fisk til
udsætning, så det bliver vores gydebanker, der skal sikre ørredbestanden i vores
fiskevand. Der blev givet håndslag fra alle deltager på, at der fremadrettet vil blive afholdt et møde vedrørende optællingen af gydebanker i klubhuset straks efter fredning for alle medlemmer.
Efterfølgende vil der blive afholdt et møde i starten af marts, hvor der orienteres om tilstand på gydebanker og antal gydninger. På det møde vil der også blive orienteret om planer for vedligeholdelse i bækkene fra midt juni til midt november.
Det ville være godt med nogle flere, der ville deltag i optællingen. Der stilles ingen særlige krav, kun at du vil bruge nogle timer på en travetur lang vore landløb med gydebanker. Strækning vil typisk være fra 500 m til max 2000 m, og vi følger gerne med på jeres første 

tur.
Med venlig hilsen Jens og Jørgen
Træffes i klubben tirsdag aften.