SAM 2368

Førstehjælp til gydebanker i Ryå

BLF har brug for dig.

Før Brønderslev Lystfiskeriforening kan lægge gydegrus ud i Hellum Bæk i august, er det nødvendigt at spule sand væk på den strækning, hvor gruset skal ligge. Det forsøges gennemført i weekenden d. 17. juni 2023.                                                          Der er brug for 3-4 medlemmer, som skal medbringe: Waders m.m. (vi skal gå i vandløbet), skovl, rive, samt fortæring til dagen.                                                                                     Vi mødes ved klublokalet kl. 9.0o. Tilmelding til: Jørgen Jakobsen, Tlf. 61278651, mail: jakobsenfiske@gmail.com

I august skal der så lægges gydegrus ud på en ca. 300 m lang strækning i Hellum Bæk. Det sker med maskinhjælp fra Brønderslev Kommune, og vi skal stille med 4-5 mand på hverdage fra d. 15. august, hvis ellers marken er tør nok til at køre på.                                               Tilmelding til Jens Andersen, Tlf. 30401407, Mail: jvsa1949@gmail.com                       Her skal der også bruges: Waders m.m. skovl, rive samt mad m.m. til dagen. Nærmere oplysninger som følger, når vi nærmere udlægningen.’

Som det ser ud nu, er der ikke nogen aftale med dambrugeren om udsætninger fremover. Det betyder, at vi må trække meget i arbejdstøjet for at få spulet vores eksisterende gydegrus samt udlægge mere grus, så det kan blive et lille plaster på såret over virkningen af e.v.t. ophør af udsætninger. Her bliver der virkelig brug for medlemmernes hjælp til dette kæmpearbejde. I den forbindelse skal nævnes, at Jørgen Jakobsen og undertegnede netop nu arbejder på at få overblik over vore gydebankers tilstand, så en stor indsats kan sættes i værk for at forbedre ørredernes gydemuligheder i vores vandløb.

Det gælder netop nu om ikke at spørge sig selv: ”Hvad kan BLF gøre for mig”, men man skal spørge: ”Hvad kan jeg gøre for min forening”, for at vi i fremtiden kan have ørreder i Ryå vandsystemet.

 

God arbejdslyst.

Jørgen Jakobsen og Jens Andersen.