Udklip Generalf

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 5 februar

Den 5. februar kl 19:00 afholdes generalforsamling i BLFs klulokaler, Spejlborgvej 5.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. 
3. Regnskab og status.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Martin Rubæk og Peter Kristensen afgår efter tur). Martin Rubæk modtager ikke genvalg.
6. Valg af formand. (Steen Rubæk modtager genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10.E.v.t.

 

Udvalgsberetninger findes her