gydebanke.jpg

Gydegrus i Hellum bæk

Så lykkedes det endelig, efter Brønderslev Lystfiskeriforenings første ansøgning i
2020 og mange forviklinger siden, at få lagt gydegrus ud i Hellum Bæk nedstrøms
Skovgårdsvej. Strækningen er en af de flotteste i hele Ryå vandsystemet, men der har fra naturens side ikke været meget grus i bunden. Det er der nu rette op på.
Lodsejerne gav velvillig foreningen tilladelse til af forbedre ørredernes
gydemuligheder med udlægning af gydegrus. Fisketegnsmidlerne bevilligede 30000 kr. til 162 t grus samt maskinhjælp, og kommunen gav tilladelse til projektet og stillede maskiner og mandskab til rådighed for arbejdet. Blf skulle også stille
mandskab til rådighed. Det var i øvrigt lidt svært at finde folk, når udlægningen
skulle foregå i den almindelige arbejdstid, men det lykkedes at få nok medlemmer til at deltage.
D. 18. og 19. september var markerne blevet så faste, at der kunne køres med de
tunge maskiner. Der skulle dog lægge store køreplader ud, for at komme forbi 3
meget bløde steder. Gruset blev transporteret i en stor udlæggervogn med et
transportbånd, så gruset kunne lægges meget præcist ud direkte i bækken, hvor det skulle ligge. Herefter var det så blot at rive det på plads de forskellige steder.
Endvidere skulle vi igen sætte hegnene op, så landmandens dyr ikke løb ud.

Hver gydebanke måtte ikke være højere end 25 cm og ikke længere end 15 m. Man skulle så tro, at banke ville hæve vandstanden, men da vandet strømmer meget hurtigere over banken end i selve bækken, kunne der 20 m opstrøms gydebanken ikke måles vandstandsstigninger over 2 cm.
Denne udlægning af gydegrus er en fortsættelse af BLF´s mangeårige praksis, med lodsejernes og myndighedernes tilladelse, at forbedre ørredernes gydemuligheder i Ryå. Det bliver der bestemt også meget mere behov for, her hvor det er helt uafklaret, om foreningerne i Vendsyssel fortsat kan få opdrætte udsætningsfisk til udsætning i deres fiskevand. Vi må håbe, at denne problemstilling kan finde en god løsning i den nærmeste fremtid, da Ryå har så dårlig vandløbskvalitet med sandvandring til følge, at det er meget vanskeligt at få udlagte gydebanker til at fungere i ret mange år, før de sander til. Derfor kan der i fremtiden blive stort behov for at vedligeholde vores 34 fungerende gydestrækninger ved enten at genfylde dem med grus eller ved at spule dem fri for sand og derved løsne gruset.

Det bliver spændende at se, om BLF kan magte disse opgaver, ellers ser det sort ud for ørredbestanden i Ryå og dermed også for vores foreningen.
Nok om dystre forudsigelser. Jeg skal hermed sige i en stor tak til: Jens Bested, Peter Kristensen, Jørgen Jakobsen, Morten L. Kjær og Jens Andersen for at stille sig til rådighed for foreningens grus udlægning. (Se mere på facebook)

Jens Andersen