gydegrus.jpg

Restaurering af gydebanker

Gydebanker i Hellum Bæk restaureret.

Da vi ikke kunne få brug for alt gruset bevilliget til Hellum Bæk ved Skovgårdsvej
p.g.a. for bløde marker og terrænforholdene, fik vi tilladelse fra DTU, kommunen og lodsejerne til at bruge resten af gruset til at restaurere de ”gamle” gydebanker
nedstrøms de to stryg i Hellum bæk ved Ledetvej. Her har der tidligere været mange gydning, men de senere år er bankerne næsten skyllet væk eller tilsandede.
D. 2. november blev det resterende grus så brugt til at genfylde de to største banker, som nu igen kan blive hjem for mange nye små ørreder.

Jørgen Jakobsen lægger grus ud sammen med Jens Thirup fra Brønderslev Kommune

Jens Andersen fordeler grus på gydebanken.

Med udsigten til ikke at kunne få udsætningsfisk mere, er det bydende nødvendigt, at BLF får restaureret så mange af vore gamle gydestrækning som muligt og tillige få lagt mange nye gydebanker ud. Det bliver et kæmpe arbejde, som mange medlemmer må deltage i, da det slet ikke kan lade sig gøre med de folk, som nu har
tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe til. Man kan kontakte: Jørgen Jakobsen, tlf.
61278651 eller Jens Andersen, tlf. 30401407, hvis man i fremtiden ønsker at give et nap med at forbedre vore små vandløb til gavn for fiskebestanden.
Her skal der lyde en tak til Jørgen Jakobsen, Peter Kristensen, Jens Andersen og
medarbejdere ved Brønderslev Kommune for indsatsen, og som efter dagens indsats kunne nyde en omgang grillpølser, inden man kørte hjem.


Jens Andersen.