KUN FOR MEDLEMMER. Klausholm å

Klavsholm å er et lille spændende vandløb, hvor der ikke har været fisket ret meget. Der er om sommeren dybe render mellem grødepuderne, og der er hule brinker, hvor fiskene kan gemme sig.  Tørfluefiskerne kan komme ud for voldsomme udfordringer, idet bækørrederne kan være særdeles sky, når man lægger sit forfang hen over dem. De står ofte helt oppe under vandoverfladen og æder de insekter, der hænger i vandskorpen, så det mindste pladsken fra et forfang får dem til at synke ned til bunden, hvor de trykker et godt stykke tid. Der er faldet mange udtalelser fra gæstefiskere, at de aldrig har oplevet så sky fisk, men det er jo netop udfordringen ved at fiske bækørreder med tørflue.
Der er ingen erfaring med havørredfiskeriet i åen, men der forefår jo en del gydning højere oppe i vandløbet, så måske det også kan lade sig gøre at fange havørreder
Klavsholm å er kun for medlemmer af BLF, så dagkort gælder ikke her.