KUN FOR MEDLEMMER. Lindholm å

Efter en periode med mistet fiskevand, er det nu lykkedes at få et, ikke ubetydeligt, stykke af Lindholm å, hvor vi må fiske. 


Lindholm å er kendt for at have et beskedent fald, og være stærkt reguleret og "kedelig", men stykket ved Stenisengevej er kendetegnet ved at have et lettere slynget forløb.

Der bliver sat smolt ud i Lindholm å, af BLF, og der er fanget fine bækørreder i åen.
Der er også fanget signalkrebs i åen, så hvis man vil prøve noget helt andet end det normale fiskeri, er der her måske en ny udfordring. Inden man kaster sig ud i fiskeri efter krebs, bør man sætte sig ind i love og regler på området.