Ryå

Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand i Ryå strækker sig fra broen ved Hollenstedvej/Bjergbakkevej til broen på Stavadvej ved Sdr. Saltum.Der er nogle strækninger, som er undtaget for fiskeri på den ene side af åen. (Se kort over fiskevand).

Ryå er reguleret på hele strækningen, men flere steder er reguleringen gammel, og der er en del sving på åen. De fleste steder er der gode skjulesteder for fiskene, når der er grøde i åen. Der er høje brinker med meget høj vegetation, så fiskeriet kan være besværligt. Til gengæld kan man komme helt tæt på fiskene uden at skræmme dem.

Ryå har tidligere haft en god bækørredbestand, som næsten var forsvundet. Men grundet et mangeårigt, målrettet arbejde med at få bækørrederne tilbage, kan man nu igen dyrke tørfluefiskeri efter pæne bækørreder. Det gælder ikke kun efter bækørreder, idet der bliver fanget en del havørreder først på sæsonen på tørflue. Det bedste tørfluefiskeri sker i forbindelse med majflueklækningen i juni måned, men hele sommerperioden kan også være interessante. Det er almindelig praksis at genudsætte bækørrederne, selvom de er større end foreningens mindstemål på 35 cm.

Der dyrkes også en del traditionelt vådfluefiskeri efter havørreder. Natfiskeri dyrkes ikke så meget p.g.a de høje brinker, men man kan sagtens fange havørreder midt på dagen. Fluerne, der bruges i åen, skal ikke være for store, og de må gerne være sparsomt klædt, så de kan synke ned under "grødehalvtagene". Fiskene står ofte under grødebankerne eller under bredderne. Til fiskeri i "den gyldne time", må fluerne gerne være mere fyldigt klædt, så de laver en lille bule, når de fiskes over strømmen.

Der bliver dog mest fisket med opstrøms spinner. Med denne metode hænger man ikke så meget i grøden og fiskeriet foregår så hurtigt, at man kommer over meget fiskevand.

Man kan af og til opleve et fantastisk geddefiskeri i Sammenslutningen Nedre Ryå´s fiskevand. Det sker ofte, når tidevandet trænger op i de nedre dele af åen. Så finder gedderne en "flaskehals", hvor alle fredsfiskene skal igennem, når de presses op i åen af det salte tidevand. Her er blink, spinnere og woblere mest anvendt. Enkelte er begyndt at fluefiske gedder, men det er noget forholdsvis nyt.

Om vinteren kan der være et godt fiskeri efter aborrer omkring Åbybro. Der anvendes spinnere, men orm og Gulp er nok de mest effektive agn. Man kan fange flere aborrer over et kilo. Man skal være opmærksom på, at ørrederne er fredet og skal genudsættes. Hvis man ikke er medlem af Brønderslev Lystfiskeriforening, skal man købe særskilt fiskekort hos Sammenslutningen Nedre Ryå.