Fish Kill Pollution

Miljøforurening

Retningslinier

Observeres der forurening eller mistanke om forurening i Ryå eller vandløb med forbindelse til Ryå, ønsker bestyrelsen at klargøre foreningens retningslinjer.

  1. Kontakt formanden med det samme. Kontaktinfo
  2. Kan formanden ikke træffes, tag da kontakt til et hvilket som helst andet bestyrelsesmedlem.
  3. Formanden (eller bestyrelsesmedlem) vurderer om kommunens miljøvagt skal kontaktes.
  4. Kan intet af ovenstående lade sig gøre og der er tale om akut forurening, da kontaktes alarmcentralen på nummer 1-1-2.

Grunden til dette er, at bestyrelsen ikke ønsker at lodsejere i Ryå skal få det indtryk at foreningens medlemmer melder dem til kommunen (med eller uden god grund). Dette er IKKE for at eventuel forurening eller anden overtrædelse af vandløbslovgivning skal gå ubemærket hen. Ved at formanden varetager myndighedskontakten, har bestyrelsen det fulde overblik over hvad og hvordan eventuelle anmeldelser har fundet sted og evt. dialog med lodsejere vil kunne foregå med fuld forvisning om hvad der er foregået.